مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی رایانه
  گرایش نرم افزار /دانشگاه شهید شمسی پور - شهاب دانش / معدل 16

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  itours
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ front end developer

دانش تخصصی

 • java script OOP developer
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • java script OOP developer
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com