مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول / معدل 13

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت توزیع برق اهواز
  مهندسی برق/ سرپرست کارگاه و مهندس کنترل پروژه

  توضیحات: اشنایی کامل به استاندردهای شبکه برق.
  انجام مفصل موف سرکابل فشار متوسط و فشار ضعیف و اجرای تابلو برق.
  فعالیت در شرکتهای پیمانکاری وابسته به شر کت توزیع نیروی برق اهواز بوده.

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برق و الکترونیک
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس برق

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک: بصورت تجربی و حین تحصیل و انجام پروژهای دانشجویی حین تحصیل

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برق و الکترونیک
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس برق
https://.com