مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی ارتباط تصويري
  گرایش گرافيك /دانشگاه آزاد آبادان / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳
  آژانس هواپيمايي
  مالی و حسابداری/ صندوق دار و كانتر فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com