مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش سازه /دانشگاه خیام مشهد
 • 1390 تا 1395
  کارشناسی متالورژی
  گرایش صنعتی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت جوش گستر توس
  بازرس فنی

دانش تخصصی

 • UT ASNT LEVEL II
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • VT ASNT LEVEL II
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MT ASNT LEVEL II
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PT ASNT LEVEL II
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Wolfram Mathematica
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: CAE
دانش تخصصی
 • UT ASNT LEVEL II
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • VT ASNT LEVEL II
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MT ASNT LEVEL II
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PT ASNT LEVEL II
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com