مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی حسابداري
  گرایش صنعتي /دانشگاه علمي كاربردي

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۴
  ثبت ونك
  مدير قرار داد

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com