مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1387
  کارشناسی زیست شناسی
  گرایش عمومی /دانشگاه پیام نور / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت اطلس کاوش خاک پارسیان
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مسئول دفتر
 • مرداد ۱۳۸۷ تا آذر ۱۳۹۲
  شرکت مهندسین مشاور همگام آزمون
  مالی و حسابداری/ مسئول دفتر فنی -حسابدار
 • فروردین ۱۳۸۳ تا تیر ۱۳۸۷
  شرکت بازرگانی آتیه اندیش جم
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

دانش تخصصی

 • حسابداری
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارشناس امور اداری
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش های کنترل کیفیت
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • حقوق و دستمزد کارکنان
  20% Complete
  عنوان مدرک: تسلط کامل
دانش تخصصی
 • حسابداری
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارشناس امور اداری
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش های کنترل کیفیت
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com