مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  گرایش مدیریت صنعتی /دانشگاه دانشگاه کار واحد قزوین / معدل 17

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  گروه صنعتی زر ماکارون
  بازاریابی و فروش/ کارشناس ارشد برنامه ریزی فروش صادرات

  توضیحات: برنامه ریزی فروش و ارسال - بازاریابی فروش صادراتی - مذاکره با مشتریان - صدور اسناد -

 • بهمن ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۱
  شرکت ارتباطات مبین نت
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی

دانش تخصصی

 • ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com