مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش بازاریابی جهانگردی /دانشگاه دولتی سمنان / معدل 17.5

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  دفتر هواپیمایی
  بازاریابی و فروش/ مدیر پروازهای داخلی و خارجی

  توضیحات: مدیر فنی و مدیریت کلیه پروازها و ایرلاینهای داخلی و خارجی.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقالات پژوهش سرچ با نام اینجانب در گوگل
 • 1395
  مقالات پژوهشی با سرچ نام اینجانب در گوگل

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مترجمی زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مترجمی زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com