مختصری از من

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • معماری ، کامپیوتر و It ،

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • موسیقی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • موسیقی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com