مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1393
    کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
    گرایش شبکه های کامپیوتری /دانشگاه صنعتی امیرکبیر / معدل 16.24
https://.com