مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش راه و ترابری /دانشگاه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مهندسی عمران
  /دانشگاه دانشگاه صنعتی اصفهان

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۴
  سازان اسپادانا
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه
 • تیر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۲
  شرکت نگین آبشار
  مهندسی عمران/ معماری/ عضو تیم اجرایی

پروژه ها

 • 1393
  Design of Water Distribution Network of Tiran, Isfahan, Iran, Course Project, Dr.Safavi
  مجری پروژه
 • 1393
  Design of 7-story Concrete Building, Isfahan, Iran, Course Project, Dr. Madhkhan
  مجری پروژه
 • 1393
  Design of 7-story Steel Building, Isfahan, Iran, Course Project, Dr. Momeni Design of
  مجری پروژه
 • 1393
  Design of suburban road, Bushehr, Iran, Course Project, MSc. Jafari
  مجری پروژه

ابزار و نرم افزار

 • SAP 2000
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • water gems
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • sever gems
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk AutoCAD Civil 3D
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com