مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1373 تا 1377
  کارشناسی زبان و ادبيات فارسي
  /دانشگاه تهران

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقمند به ورزش بخصوص بدنسازي و شنا
 • علاقمند به تماشاي فيلم هاي انگليسي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: Ielts
https://.com