مختصری از من

روحیه بالا برای انجام کار تیمی،مستعد و پویا،قدرت فروش بالا و قدرت جذب فوق العاده

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1391
    کارشناسی حقوق
    گرایش جزا /دانشگاه پیام نور / معدل 16

پیشینه شغلی

  • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
    پلاک
    بازاریابی و فروش/ کارشناس توسعه کسبو کار
  • فروردین ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۵
    ایران دی اچ
    بازاریابی و فروش/ سرپرست فروش
  • فروردین ۱۳۸۷ تا خرداد ۱۳۹۰
    شرکت کیا بهداشت
    بازاریابی و فروش/ سرپرست شرق تهران

نقاط قوت رفتاری

  • انعطاف پذیری
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • خلاقیت و نوآوری
  • رهبری
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
  • عربی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com