مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه موسسه آموزشی ارشاد دماوند / معدل 16

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت کیمیا ماشین آسیا
  مسئول دفتر/ مسیول دفتر

  توضیحات: کمک حسابدار ومسئول دفتر

 • تیر ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲
  کانون فرهنگی آموزش
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس

  توضیحات: مدرس درس ریاضی پایه

 • تیر ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۳
  کانون فرهنگی آموزش
  منابع انسانی و آموزش/ پشتیبان

  توضیحات: پشتیبان و مشاور کنکوری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  درزمینه تدریس ریاضی پایه فعال بوده ام

نقاط قوت رفتاری

 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • اکسل
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با وورد
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی کیمیا
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اکسل
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با وورد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com