مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالیاتی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • 1389 تا 1391
  دیپلم ریاضی فیزیک

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML/CSS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار تبیان
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رافع
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML/CSS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار تبیان
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رافع
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com