مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی نمایش
  گرایش ادبیات دراماتیک /دانشگاه هنر و معماری تهران مرکز

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  مشهد افرا
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست اجرایی کارگاه - مدیر امنیت کار (hse)

پروژه ها

 • 1393
  انشعاب فاضلاب تهران - خط اصلی فاضلاب تهران
  سرپرست اجرایی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کارگردانی و نویسندگی تئاتر
 • تدریس در همین زمینه
 • پژوهش در فرهنگ عامه ایران

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت راهبردی و بهره‌وری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت راهبردی و بهره‌وری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com