مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه موسسه غیر انتفاعی پرندک

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۵
  موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
  مالی و حسابداری/ حسابرس

  توضیحات: داشتن مهارت در زمینه کارکرد با سیستم های مالی متنوع.
  آشنایی با قوانین کار و مالیات های مستقیم و سایر قوانین کاربردی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  تدریس حسابداری و حسابرسی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com