مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی پرتو پزشکی
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۵
  شرکت بین المللی رکسان پارسیان
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ کارشناس بازرگانی

  توضیحات: بازاریابی و خرید قطعات هیدرولیک وپنوماتیکی
  گرفتن نمایندگی چند برند معتبر هیدرولیکی
  متعهد و علاقه مند به کار گروهی
  ارشد گروه بازرگانی و هندل کردن کارهای مدیریت بازرگانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان آلمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: B21
 • مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Telephoning

ابزار و نرم افزار

 • مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی و آلمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft CRM
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان آلمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: B21
 • مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Telephoning
https://.com