مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی رباتیک
  /دانشگاه اقبال لاهوری

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • ciw
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس ارشد طراحی و توسعه وب ciw
 • تدریس زبان
  80% Complete
  عنوان مدرک: ttc

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Illustrator
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ciw
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس ارشد طراحی و توسعه وب ciw
 • تدریس زبان
  80% Complete
  عنوان مدرک: ttc
https://.com