مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه صنعتی سجاد / معدل 14.9
 • 1386 تا 1388
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشکده فنی دختران سبزوار / معدل 16

دانش تخصصی

 • راه اندازی سرورهای لینوکس
  80% Complete
  عنوان مدرک: LPIC2
دانش تخصصی
 • راه اندازی سرورهای لینوکس
  80% Complete
  عنوان مدرک: LPIC2
https://.com