مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر / معدل 16.07

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • ویندوز و مهارت های هفت گانه
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com