مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی مهندسی عمران
    گرایش عمران /دانشگاه دولتی فسا
https://.com