مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی - واحد گرمسار / معدل 14

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت آریانا
  سخت افزار و شبکه/ مدیر

  توضیحات: مدیریت فروش و سخت افزار و شبکه - اجرا و نگهداری شبکه

 • فروردین ۱۳۸۸ تا آبان ۱۳۹۲
  شرکت پتروپارت
  سخت افزار و شبکه/ کرشناس

  توضیحات: کارشناس سخت افزار و شبکه

 • بهمن ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۸۷
  شرکت رادین پرداز قومس
  کارشناس

  توضیحات: کارشناس شبکه و سخت افزار

 • آذر ۱۳۸۱ تا دی ۱۳۸۶
  شرکت آسفالت طوس
  تکنسین

  توضیحات: تکنسین برق و ابزار دقیق

 • اسفند ۱۳۸۰ تا آذر ۱۳۸۱
  شرکت آسفالت طوس
  تکنسین

  توضیحات: تکنسین ابزار دقیق

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: Mcitp.MCSE
 • شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: ISA SERVER
 • نرم افزار کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: SQL SERVER

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: Mcitp.MCSE
 • شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: ISA SERVER
 • نرم افزار کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: SQL SERVER
https://.com