مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی نفت
  گرایش حفاری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  فروشگاه ایمنی اسلامی
  مالی و حسابداری/ مدیر فروش

  توضیحات: حسابداری و فروش کالا

 • خرداد ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۳
  شرکت ارشک میکانیک
  مسئول دفتر/ انبار متریال

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  گذراندن سه ماه دوره آموزشی در شرکت ملی حفاری ایران به عنوان کارآموز

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار Drilling office
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com