مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد شيمي
  گرایش تجزيه /دانشگاه تهران مركز
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی شيمي
  گرایش محض /دانشگاه تهران شرق

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  آزمايشگاه كاليبراسيون
  مهندسی شیمی/ مسئول آزمايشگاه شيمي

دانش تخصصی

 • كنترل و ابزار دقيق
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارنده مدرك كار با دستگاه كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا(HPLC)
دانش تخصصی
 • كنترل و ابزار دقيق
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارنده مدرك كار با دستگاه كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا(HPLC)
https://.com