مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1390
  کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
  /دانشگاه شاهرود

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  بیمه کارآفرین سبزوار
  سخت افزار و شبکه/ مهندسی شبکه
 • فروردین ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  ماهنامه خشت بهشت
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مشاور نرم فزاری و شبکه
 • بهمن ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۵
  موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مسئول انفورماتیک -حسابدار
 • آبان ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۱
  شرکت پرشین رایانه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مهندس نرم افزار
 • مهر ۱۳۹۱ تا دی ۱۳۹۱
  شرکت پویای بنای بیهق
  سخت افزار و شبکه/ مهندس شبکه
 • مرداد ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۲
  موسسه کامپیوتری خسروجردی سبزوار
  سخت افزار و شبکه/ مهندس شبکه و مدرس
 • تیر ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۱
  شرکت نرم افزاری برانوش سیستم کرچ
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مهندس نرم افزار
 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۱
  کارخانه آرشیان پلاس سبزوار
  سخت افزار و شبکه/ مهندس شبکه
 • مهر ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۲
  دانشگاه علمی کاربردی 2 سبزوار
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ استاد(مربی)
 • تیر ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۲
  موسسه امام رضا سبزوار
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدرس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • microsoft
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Active Directory
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • DNS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • dhcp
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • disk management
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • vpn server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • permission
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • certiticate
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Firewall
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • config router
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mikrotik Router OS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware workstation
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • operation system
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • configuring system
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • microsoft
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Active Directory
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • DNS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • dhcp
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • disk management
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • vpn server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • permission
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • certiticate
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Firewall
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • config router
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mikrotik Router OS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware workstation
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • operation system
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • configuring system
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com