مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش عمومی /دانشگاه گیلان

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فوتبال
 • فوتسال
 • شنا
 • والیبال
 • پینگ پنگ
 • موسیقی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Solidworks Premium (طراحی حرفه ای قطعات صنعتی)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com