مختصری از من

روحیه کار در تیم خوب و منعطف به من انگیزه میدهد که مصمم و بدون ترس بر مشکلات فایق آییم و در جهت نیل به اهداف تعالی گروه گام برداریم و هر روز محکم تر از روز قبل قله های سعادت و ترقی را در نوردیم با تشکر

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  فوق دیپلم برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه موسسه خراسان / معدل 13

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت توزیع برق مشهد مقدس
  مهندسی برق/ بازرسی لوازم اندازه گیری

  توضیحات: بازرسی و کنترل کنتور های تک فاز و سه فاز در سطح نواحی ده گانه برق مشهد

پروژه ها

 • 1394
  پروژه اصلاح تلفات برق مشهد
  به عنوان نیرو اجرایی

  توضیحات: اهداف پروژه کاهش تلفات برق مشهد تا ۵درصد که این هدف از ۳۰ درصد تا ۱۵ درصد رسیده است

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com