مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1394
    کارشناسی ارشد معماری
    گرایش معماری /دانشگاه آزاذ شاهرود / معدل 18
https://.com