مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1386
  فوق دیپلم گرافیک
  گرایش گرافیک /دانشگاه علمی کاربردی واحد 21 / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  انتشارات موج سوم
  هنر/طراحی/ طراح گرافیک و ناظر چاپ
 • خرداد ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳
  کانون تبلیغات طرح افرینان نور پرشین
  هنر/طراحی/ مدیر اتلیه طراحی
 • اردیبهشت ۱۳۸۷ تا مهر ۱۳۹۱
  شرکت خدمات هنری دیدگاه سیما و چاپخانه دیدگاه سامع
  هنر/طراحی/ طراح گرافیک و مدیر اتلیه طراحی

پروژه ها

 • 1395
  کتاب نیازمندیهای ازمایشگاهی ایران
  طراح گرافیک

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • کورل و فتوشاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com