مختصری از من

فعال در تمامي امور محوله، داراي پشتكار و انگيزه براي پيشرفت در كار، آن تايم و مسعوليت پذير

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسي
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد كرمان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  خرمشهر دارو
  بازاریابی و فروش/ نماينده علمي

دانش تخصصی

 • روابط عمومي عالي، مسلط به تمام مناطق تهران، ارتباط با KOL هاي تهران در تمامي فيلد ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روابط عمومي عالي، مسلط به تمام مناطق تهران، ارتباط با KOL هاي تهران در تمامي فيلد ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com