مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  فوق دیپلم گرافیک
  گرایش عکاسی /دانشگاه ساریان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵
  آزاد
  عکاسی، فروشندگی ، مربی مهد کودک ،منشی دکتراطفال.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مربی هنر کودک

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • گرافیک ، عکاسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کاردانی

ابزار و نرم افزار

 • فتوشاپ
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • گرافیک ، عکاسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کاردانی
https://.com