مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش استراتژیک /دانشگاه تهران
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه تهران

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس
  منابع انسانی/ کارشناس توسعه منابع انسانی

  توضیحات: انجام پروژه شرح شغل
  تدوین دستورالعمل های منابع انسانی

 • تیر ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۳
  آرمان رویان عصر
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش و بازاریابی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com