مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1394
  کارشناسی ارشد هوافضا
  گرایش تعمیر و نگهداری هواپیما و موتور /دانشگاه دانشگاه ملی هوانوردی اوکراین / معدل 92.84
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی هوافضا
  گرایش ساخت و تولید /دانشگاه دانشگاه ملی هوانوردی اوکراین / معدل 84

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • روسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: پاتفک
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com