مختصری از من

به عنوان شخصی که از روی علاقه و به صورت حرفه ای در زمینه آزمایشگاه خوراک دام و طیور فعالیت می کنم، بسیار علاقه مند هستم که تخصص و دانش خود را هر چه بهتر و بیشتر در این زمینه به کار گرفته و هر روز به موفقیت های بیشتری در این زمینه دست پیدا کنم. در جهت پیشرفت تکنیکهای نوین آزمایشگاهی و ایجاد راه حل های جدید برای مسائل و مشکلات این حرفه به صورت مداوم مطالعات جدیدی در این زمینه انجام می دهم.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  دکتری شیمی
  گرایش تجزیه /دانشگاه شهرضا
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش تجزیه /دانشگاه شهرضا / معدل 16
 • 1373 تا 1378
  کارشناسی شیمی
  گرایش محض /دانشگاه اصفهان / معدل 14

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت سپاهان دانه پارسیان
  صنایع غذایی/ مدیر آزمایشگاه
 • مهر ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴
  داروسازی ریحانه
  داروسازی و بیو تک/ مدیر تولید
 • فروردین ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳
  داروسازی باریج اسانس
  داروسازی و بیو تک/ کارشناس R&D
 • آبان ۱۳۸۷ تا مهر ۱۳۹۰
  داروسازی رها
  داروسازی و بیو تک/ جانشین مدیر آزمایشگاه
 • آبان ۱۳۸۲ تا آبان ۱۳۸۷
  داروسازی فارابی
  داروسازی و بیو تک/ کارشناس آزمایشگاه و CTD
 • مرداد ۱۳۸۰ تا آبان ۱۳۸۲
  شرکت داروپات شرق
  سرپرست تولید و آزمایشگاه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  تهیه دو مقاله با موضوع رهایش داروهای مبورین هیدرو کلرید و دیلتیازم هیدروکلرید بوسیله زئولیت کلینوپتیلولیت طبیعی
 • 1391
  تهیه دو مقاله با عنوان رهایش داروهای مبورین هیدروکلرید و دیلتیازم هیدروکلرید بوسیله زئولیت کلینوپتیلولیت طبیعی

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • علوم آزمایشگاهی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت کیفیت
 • علوم آزمایشگاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک: GLP
 • علوم آزمایشگاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک: GMP
 • علوم آزمایشگاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک: HPLC & UPLC
 • علوم آزمایشگاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک: GC &FTIR
 • علوم آزمایشگاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک: AAS & Particle size analyser
 • علوم آزمایشگاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ISO9001 - OHSAS18000 -ISO 17025 -MSDS
 • علوم آزمایشگاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ایمنی و آتش نشانی در آزمایشگاه
 • علوم آزمایشگاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک: عدم قطعیت- تضمین کیفیت- اصول کنترل و تصدیق وبهره برداری موثر از گواهینامه های کالیبراسیون
 • علوم آزمایشگاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ISO/IEC 17025:2005

ابزار و نرم افزار

 • اکسل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ورد آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فتوشاپ
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • علوم آزمایشگاهی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت کیفیت
 • علوم آزمایشگاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک: GLP
 • علوم آزمایشگاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک: GMP
 • علوم آزمایشگاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک: HPLC & UPLC
 • علوم آزمایشگاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک: GC &FTIR
 • علوم آزمایشگاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک: AAS & Particle size analyser
 • علوم آزمایشگاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ISO9001 - OHSAS18000 -ISO 17025 -MSDS
 • علوم آزمایشگاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ایمنی و آتش نشانی در آزمایشگاه
 • علوم آزمایشگاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک: عدم قطعیت- تضمین کیفیت- اصول کنترل و تصدیق وبهره برداری موثر از گواهینامه های کالیبراسیون
 • علوم آزمایشگاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ISO/IEC 17025:2005
https://.com