مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1394
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه / معدل 13

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  کوشش رادیاتور
  بازاریابی و فروش/ کارشناس
 • فروردین ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۹۴
  آزاد
  تولید

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • نرم افزار و سخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی و فروش
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار و سخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی و فروش
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com