مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1387
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش پالایش /دانشگاه آزاد گچساران

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  پالایشگاه نهم پارس جنوبی(شرکت سازه )
  مهندسی شیمی/ کارشناس ارشد بهره برداری سایت واتاق کنترل فازهای گازی(GTU)۱ سال
 • مهر ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۴
  پالایشگاه نهم پارس جنوبی(شرکت سازه)
  مهندسی شیمی/ اپراتور ارشد سایت و اتاق کنترل واحدهای ۱۰۰،۱۰۳،۱۱۰

پروژه ها

 • 1392
  راه اندازی فاز ۱۲ پارس جنوبی واحدهای ۱۰۰، ۱۰۲،۱۰۳،۱۱۰
  کارشناس ارشد بهره برداری

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • بهره برداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Aspen Plus
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بهره برداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com