مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني
    گرایش بين الملل /دانشگاه تهران جنوب

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com