مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1389
  کارشناسی مدیریت
  گرایش دولتی /دانشگاه پردیس دانشگاه تهران / معدل 16

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۲
  شرکت توزیع نیروی برق شمیرانات
  مالی و حسابداری/ اکارشناس درآمد
 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۰
  خصوصی
  بازاریابی و فروش/ تحقیقات بازار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهارت های چهارگانه کامپی.تر
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  40% Complete
  عنوان مدرک: طراحی وب

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهارت های چهارگانه کامپی.تر
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  40% Complete
  عنوان مدرک: طراحی وب
https://.com