مختصری از من

اعتقاد به اصل تعهد و مسئولیت پذیری در کارها در راستای نیل به اهداف شرکت مهم ترین سرلوحه زندگی کاری بنده می باشد.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
  /دانشگاه تهران / معدل 18
 • 1380 تا 1384
  کارشناسی مهندسی نساجی
  گرایش شیمی نساجی و علوم الیاف /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۶
  شرکت توسعه گردشگری آبادیس کیش
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر منابع انسانی
 • دی ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت رایانه تدبیرپرداز
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر منابع انسانی
 • خرداد ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت تولیدی و صنعتی آواپزشک
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر منابع انسانی
 • فروردین ۱۳۸۶ تا تیر ۱۳۸۷
  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  روابط عمومی محتوا و رسانه/ مدیر روابط عمومی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تدوین استراتژی های مدیریت منابع انسانی به روش SRP
 • 1392
  کنفرانس توسعه منابع انسانی

پروژه ها

 • 1396
  تدوین نظام پیشنهادات کارکنان
 • 1396
  تدیون آیین نامه انضباط کار کارکنان
 • 1395
  پیاده سازی نظام حقوق و دستمزد
 • 1394
  تدوین رویه جذب و استخدام کارکنان
 • 1393
  تدوین نظام مدیریت عملکرد
 • 1391
  برنامه ریزی و اجرای مراسمات ملی و مذهبی
 • 1391
  تدوین آیین صندوق وام کارکنان
 • 1389
  تدوین دستورالعمل خدمات رفاهی کارکنان
 • 1388
  طراحی و پیاده سازی نظام آموزش کارکنان
 • 1388
  طراحی ساختار سازمانی و تدوین شناسنامه شغلی

افتخارات

 • 1392
  حضور در کنفرانس توسعه منابع انسانی
 • 1388
  عضویت در کمیته طبقه بندی مشاغل

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • برنامه ریزی و اجرای مراسمات ملی و مذهبی برای کارکنان و خانواده های آنان در جهت نظام انگیزشی منابع انسانی

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ارزیابی عملکرد کارکنان
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • تجزیه و تحلیل شغل (Job Analysis)
  40% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • مدیریت کارکنان
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • قانون کار
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • ارزیابی و استقرار طبقه بندی مشاغل
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • مدیریت فروش
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت گلدیران (LG)
 • مدیریت آموزشی
  80% Complete
  عنوان مدرک: موسسه آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار حقوق و دستمزد همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حضور و غیاب شرکت علم و صنعت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار اتوماسیون اداری چارگون
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • تجزیه و تحلیل شغل (Job Analysis)
  40% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • مدیریت کارکنان
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • قانون کار
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • ارزیابی و استقرار طبقه بندی مشاغل
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • مدیریت فروش
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت گلدیران (LG)
 • مدیریت آموزشی
  80% Complete
  عنوان مدرک: موسسه آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
https://.com