مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  فوق دیپلم Software Engineer
  گرایش Computer /دانشگاه University of unit 26
 • 1395 تا هم اکنون
  فوق دیپلم wide networks
  گرایش Computers and Security /دانشگاه University of unit 26

افتخارات

 • 1393
  Participate in competitions Khwarizmi

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • شبکه سازی / شریک شدن

دانش تخصصی

 • Computer
  100% Complete
  عنوان مدرک: Microsoft network security courses and courses
 • Computer VComputerision
  100% Complete
  عنوان مدرک: IT courses and computer networks progressed

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: office
 • Graphics
  100% Complete
  عنوان مدرک: Graphics software
 • Amvrkampyvtry hardware and software
  100% Complete
  عنوان مدرک: -

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Computer
  100% Complete
  عنوان مدرک: Microsoft network security courses and courses
 • Computer VComputerision
  100% Complete
  عنوان مدرک: IT courses and computer networks progressed
https://.com