مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  فوق دیپلم نرم افزار
  /دانشگاه شمسی پور

دانش تخصصی

 • MCSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MCSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی
https://.com