مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی عمران
  گرایش ساختمان /دانشگاه انرژی / معدل 17.21
 • 1387 تا 1389
  فوق دیپلم عمران
  گرایش کارهای عمومی ساختمان /دانشگاه دانشگاه علم و فرهنگ / معدل 16.09

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۶
  شرکت فنی و مهندسی ایستا
  مهندسی عمران معماری/ نقشه بردار

  توضیحات: نقشه برداری انواع زمین و پیاده سازی
  نقشه برداری زمین جهت صدور سند

 • بهمن ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۴
  داروسازی نوکام
  داروسازی و بیو تک/ اپراتور تولید
 • خرداد ۱۳۸۷ تا آبان ۱۳۹۰
  شرکت پیمانکاری سازه افرا
  مهندسی عمران/ معماری/ سرکارگر

  توضیحات: نظارت و کنترل پروژه های ساختمانی و بتنی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • 0% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی عمران-نقشه برداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارور سیستم جغرافیایی GIS با نرم افزار ArcGIS
 • بازرسی جوش NDT
  80% Complete
  عنوان مدرک: عیب یابی قطعات صنعتی با آزمونهای غیرمخرب (PT-MT-ET-UT-RT)
 • بازرسی جوش
  80% Complete
  عنوان مدرک: بازرس جوش
 • مهندسی عمران
  80% Complete
  عنوان مدرک: متره و برآورد و صورت وضعیت
 • مهندسی عمران-نقشه برداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS با نرم افزار ARCVIEW
 • بازرسی جوش NDT
  80% Complete
  عنوان مدرک: بازرس قطعات جوشکاری شده به صورت چشمی
 • مهندسی عمران-نقشه برداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: نقشه بردار درجه 1
 • مهندسی عمران-نقشه برداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: نقشه بردار حرفه ای (با توتال استیشن)

ابزار و نرم افزار

 • مهندسی عمران
  100% Complete
  عنوان مدرک: Etabs
 • مهندسی عمران
  100% Complete
  عنوان مدرک: Safe
 • مهندسی عمران-نقشه برداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: ArcGIS
 • مهندسی عمران-نقشه برداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: MapSource
 • مهندسی عمران
  100% Complete
  عنوان مدرک: Autodesk AutoCAD 2D
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • 0% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی عمران-نقشه برداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارور سیستم جغرافیایی GIS با نرم افزار ArcGIS
 • بازرسی جوش NDT
  80% Complete
  عنوان مدرک: عیب یابی قطعات صنعتی با آزمونهای غیرمخرب (PT-MT-ET-UT-RT)
 • بازرسی جوش
  80% Complete
  عنوان مدرک: بازرس جوش
 • مهندسی عمران
  80% Complete
  عنوان مدرک: متره و برآورد و صورت وضعیت
 • مهندسی عمران-نقشه برداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS با نرم افزار ARCVIEW
 • بازرسی جوش NDT
  80% Complete
  عنوان مدرک: بازرس قطعات جوشکاری شده به صورت چشمی
 • مهندسی عمران-نقشه برداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: نقشه بردار درجه 1
 • مهندسی عمران-نقشه برداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: نقشه بردار حرفه ای (با توتال استیشن)
https://.com