مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1390
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه کاشان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۳ تا هم اکنون
  شرکت کیسون .شرکت آ.اس.پ .شهرداری تهران و ...
  مهندسی عمران/ معماری/ اجرای کف سازی فوم بتن و شات کریت و نظارت و اجرا

دانش تخصصی

 • کارشناس کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه صنعتی شریف
 • اشنایی به امور قراردادها وصورت وضعیت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارزش کسب شده(EVM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • microsoft msp
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • primavera-p6
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کارشناس کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه صنعتی شریف
 • اشنایی به امور قراردادها وصورت وضعیت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارزش کسب شده(EVM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com