مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1395
  کارشناسی بهداشت محیط وحرفه ای
  /دانشگاه علوم پزشکی بوشهر / معدل 17.63

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  علوم پزشکی بوشهر
  ایمنی و محیط زیست/ کارمند

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1380
  ارايه خدمات بهداشت حرفه اي به مشاغل خاص- استقرار سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي در صنعت 92

دانش تخصصی

 • بهداشت محیط وحرفه ای
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد محیط زیست

ابزار و نرم افزار

 • ارزیابی و مدیریت ریسک
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس مدیریت حوادث وبلایا

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بهداشت محیط وحرفه ای
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد محیط زیست
https://.com