مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه طبری بابل
 • 1386 تا 1388
  فوق دیپلم مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد واحد آمل ایت الله آملی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳
  شرکت طراحی و توسعه راد افزار
  مالی و حسابداری/ front-end developer

  توضیحات: front-end developer , UI ,UX , leader

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: IELTS 5.5
 • فرانسوی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com