مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • تاثیر گذاری / مذاکره
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • رهبری
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com