مختصری از من

تسلط بر اظهارنامه ارزش افزوده
تلسط بر اظهارنامه خرید و فروش فصلی
تحریر دفاتر قانونی
آشنا به مبحث خرید خارجی و اعتبارات اسنادی
شرکت در تهیه صورتهای مالی
تهیه انواع مغایرت حسابها بانکی و شرکتی
آشنا به بحث انبار و حسابداری انبار
آشنا به بحث خزانه داری
آشنا به مباحث فروش و حسابداری فروش

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1396
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار / معدل 16
 • 1383 تا 1385
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود / معدل 14

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۶
  شرکت مهندسی تامین و قطعات خودرو دیار (دسکو)
  مالی و حسابداری/ حسابدار ارشد
 • فروردین ۱۳۹۱ تا دی ۱۳۹۲
  شرکت نومات تجارت
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • فروردین ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۹۱
  شرکت اتحاد
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار ، انباردار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی همکاران حساب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی پگاه سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com