مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1386
  کارشناسی ارشد مديريت
  گرایش مالي /دانشگاه تهران / معدل 16.5
 • 1374 تا 1379
  کارشناسی حسابداري
  /دانشگاه الزهرا / معدل 18.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  صندوق ضمانت صادرات ايران
  مالی و حسابداری/ رئيس اداره ريسك پرتفوي و مطالعات داخلي

  توضیحات: پياده سازي الگوي هوشمند سنجش ريسك اعتباري مشتريان و بروزرساني با استفاده از مدلهاي جديد سنجش اعتبار در دنيا.
  استقرار سيستم داخلي رتبه بندي بانكها و موسسات اعتباري بين المللي جهت تعيين سقف اعتباري قابل تخصيص.
  انجام مطالعات راهبردي بمنظور توسعه بخش اعتبارسنجي داخلي و خارجي.

 • فروردین ۱۳۸۳ تا فروردین ۱۳۹۰
  شركت سرمايه گذاري تاپيكو
  مالی و حسابداری/ كارشناس سرمايه گذاري

  توضیحات: انجام مطالعات امكان سنجي طرحها و پروژه ها
  تهيه گزارشات تحليلي ارزشگذاري، افزايش سرمايه و .......
  بررسي و تحليل صورتهاي مالي

 • فروردین ۱۳۷۹ تا فروردین ۱۳۸۳
  موسسه حسابرسي محاسب كيش
  مالی و حسابداری/ حسابرس

  توضیحات: مشاركت در انجام فعاليتهاي مربوط به حسابرسي مالي- مالياتي-اصلاح حساب و ....

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390
  مقاله با موضوع بررسي كاربرد مدل KMV در ارزيابي ريسك ورشكستگي و مقايسه آن با مدل رتبه Z آلتمن- مجله دانش سرمايه گذاري اسفند 1390
 • 1390
  مقاله با موضوع بررسي كاربرد مدل KMV در ارزيابي ريسك ورشكستگي و مقايسه آن با مدل رتبه Z آلتمن- مجله دانش سرمايه گذاري اسفند 1390
 • 1390
  مقاله و پايان نامه با موضوع ارزيابي مدل KMV در تعيين ريسك ورشكستگي شركتها و مقايسه آن با نتايج مدل آلتمن-مجله دانش سرمايه گذاري

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی

دانش تخصصی

 • کامفار 3
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل پیشرفته
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • کامفار3
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامفار 3
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل پیشرفته
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com