مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش کنترل /دانشگاه صنعتی اصفهان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  گذراندن دوره کامل plc زیمنس در قالب درس 3 واحدی با نمره کامل در دانشگاه صنعتی اصفهان

پروژه ها

 • 1395
  پروژه کارشناسی / برنامه ریزی و اجرای PLC LS GOLFA

  توضیحات: با نمره 19.9

دانش تخصصی

 • LabVIEW
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • وردپرس(WordPress)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PLC
  80% Complete
  عنوان مدرک: 60 ساعت دوره فنی حرفه ای
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • LabVIEW
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • وردپرس(WordPress)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PLC
  80% Complete
  عنوان مدرک: 60 ساعت دوره فنی حرفه ای
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com